ขนาดตัวอักษร
ลด
มาตรฐาน
ขยาย

LANGUAGE CHANGE

FACEBOOK

จุดเริ่มต้นเนื้อหาหลัก

หน้าแรก > การเดินทาง

การเดินทาง

การเดินทางจากประเทศไทยสู่ประเทศญี่ปุ่น


มีเที่ยวบินตรงให้บริการจากประเทศไทยสู่ฟุกุโอกะและโตเกียว

การเดินทางภายในประเทศญี่ปุ่นสู่จังหวัดซากะ


มีเที่ยวบินจากโตเกียวสู่สนามบินซากะ หรือจะใช้บริการรถไฟด่วนของบริษัท JR จากสนามบินฟุกุโอกะก็สะดวกสบาย

การเดินทางภายในจังหวัดซากะ


หากต้องการเดินทางระยะไกลภายในจังหวัดซากะ แนะนำให้ใช้บริการรถไฟ ส่วนการเดินทางระยะสั้น แนะนำให้ใช้รถบัส นอกเหนือจากระบบคมนาคมสาธารณะแล้ว ยังมีบริการรถเช่าบริเวณรอบสถานีรถไฟด้วย

กลับสู่ด้านบน