ขนาดตัวอักษร
ลด
มาตรฐาน
ขยาย

LANGUAGE CHANGE

FACEBOOK

จุดเริ่มต้นเนื้อหาหลัก

หน้าแรก > หมายเลขฉุกเฉิน

หมายเลขฉุกเฉิน

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

คุณสามารถโทรเข้าหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินจากโทรศัพท์สาธารณะหรือโทรศัพท์ปกติได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สถานีตำรวจ

โทร 110 เพื่อแจ้งอุบัติเหตุหรือเหตุอาชญากรรมกับสถานีตำรวจ

รถดับเพลิงและรถพยาบาล

โทร 119 เพื่อแจ้งเหตุอัคคีภัย หรือขอใช้บริการรถพยาบาล หรือเรียกหน่วยกู้ภัย หรือติดต่อศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน (สถานีดับเพลิง) สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ (ตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง)

*เฉพาะในพื้นที่จังหวัดซากะ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยชายฝั่ง

โทร 118 เพื่อแจ้งอุบัติเหตุหรือเหตุอาชญากรรมในพื้นที่ทะเลกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยชายฝั่ง

ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดซากะ

โทร. +81-952-26-6754 (วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.)

ข้อมูลโรงพยาบาล

โรงพยาบาลที่สามารถสื่อสารภาษาได้ด้วยภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆมีค่อนข้างจำกัด

ใช้บริการ 99 sagaNet เพื่อหาข้อมูลโรงพยาบาลจากภาษาที่ให้บริการ รวมถึงข้อมูลแผนกรักษาโรคและสถานที่ตั้ง
ค้นหาโรงพยาบาลด้วย 99 sagaNet

กลับสู่ด้านบน